Rehabilitace Co rehabilitace je a co obnáší? Pojem rehabilitace je velmi široký a zastřešuje celkovou péči o…

Rehabilitace

Co rehabilitace je a co obnáší?

Pojem rehabilitace je velmi široký a zastřešuje celkovou péči o pacienta, respektive osobu s určitým nedostatkem, kdy cílem úplná integrace mezi neomezenou populaci. 

Dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1969 se jedná o „kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, výchovných a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti“. Do tohoto procesu spadá tedy rehabilitační péče nejen léčebná, ale například i pracovní, sociální či pedagogická.

Proč na rehabilitaci chodit?

 1. Pohyb klientů a pacientů doma samostatně je nezbytnou součástí cesty za obnovením funkcí a regenerací. 
 2. Maximální efekt a účinek bez práce klienta samého na sobě není možný. To je samozřejmé. Je to ale podmíněno pravidelnými návštěvami terapeuta. 
 3. Léčení se sám podle Googlu není vhodné, to asi dojde každému. Člověk je individualita, každý je jiný, má jiné projevy a jiná přidružená omezení, takže neexistuje jeden přístup ke každému problému. 
 4. Rehabilitační terapeut je schopen identifikovat vhodné řešení, a především je schopen poskytnout intenzitu a náročnost cvičení ideální pro aktuální stav klienta. Nemluvě o kontrole a vysvětlení správného provedení. 
 5. V následných terapiích pak dochází k revizi daných pohybů a případnému posunu vpřed a zvýšení náročnosti cvičení.
Rehabilitace v Ostravě

Poukazy hrazené pojišťovnu jako soukromé rehabilitační zařízení nepřijímáme!

S čím může rehabilitace pomoci?

Rehabilitace jako komplexní pojem se dělí na několik víceméně čistě teoretických oblastí:

  1. Léčebná rehabilitace:
   je součástí zdravotní péče, zahrnující řady diagnostických, terapeutických, organizačních a samozřejmě rehabilitačních opatření s účelem získán maximální funkčnosti. Je zajištěna v rámci nemocniční jak lůžkové, tak ambulantní péče, ale také v odborných pracovištích.
  2. Sociální rehabilitace:
   absolvujete nácvik dovedností potřebný pro maximální soběstačnost s určitým zdravotním omezením či postižením.
  3. Pedagogická rehabilitace:
   spočívá v edukaci a vzdělávání osob se speciálními potřebami či právě osob s nějakým zdravotním postižením.
  4. Pracovní rehabilitace:
   Cílem této rehabilitace je udržení pracovní pozice, přeučení a získání nové a vhodné pozice pro osobu s omezením.

  Jiný pohled na druhy rehabilitace

  Každý obor pak má své specifika a využívá nejrůznějších prostředků a metodik. Jednotlivé metodiky jsou pak určitým pohledem na většinou užší problematiku, proto je nejvhodnější znát více přístupů a tyto metodiky vhodně kombinovat. Například metodika DNS pana profesora Koláře, PNF, mobilizace a měkké techniky podle Lewity, znalost tejpování, využití fyzikální terapie. Vše má své místo a jednotlivě se mohou vhodně metodiky doplňovat, něco, v čem by se fyzioterapeut měl orientovat a měl by umět zvolit přístup, který je vhodný a ví, že pod jeho rukama mu přináší účinek.

  Rehabilitace v Ostravě

  Rehabilitace po zranění

  V naší ordinaci rehabilitace v Ostravě Vítkovicích pomáháme lidem napravovat problémy s vazy, menisky, s nejrůznější dislokací kloubů, zlomenin, výměny kloubů apod.

  Rehabilitace z přetěžování a z nevhodných stereotypů

  Protože je člověk navyklý hýbat se v určitém prostředí může docházet k vytvoření nevhodných návyků, které postupně přejdou přetěžování a následné bolesti. To se může projevovat bolestí zad, zápěstí, kolen, kotníků, hlavy, čelistí apod.

  Rehabilitace jiných poruch

  Jakmile fyzioterapeut identifikuje zdroj obtíží může pomocí dalšího pohybu (ano, v podstatě se to dá všechno přecvičit) nebo právě metod fyzikálních (voda, teplo, elektřina, chlad, rázová vlna apod.) vrátit společně s Vámi vše do původního případně vhodnějšího funkčního stavu.

  Samotná fyzioterapie může samozřejmě fungovat i jako prevence právě před výše zmíněnými potížemi.

  Délka a četnost rehabilitace

  • Délka rehabilitace se odvíjí od potíží, úrazu, doby, jak dlouho k přetěžování docházelo. Faktorů ovlivňující je spousta, proaktivity, životního stylu nevyjímaje. To znamená, že i pacient/klient lze může výrazně ovlivnit délku celkové rehabilitace. 
   • S nějakými méně závažnými problémy, které jsou řešeny konzervativně, tedy bez operace, se lze vypořádat v rámci týdnů, například bolesti zad z důvodů vadného držení těla či ergonomie.
   • Problém je zde pak v následném dodržování rad, cvičení a úprav, které byly získány v průběh terapií. Pooperační stavy poté mohou zabrat několik měsíců až někdy let.
  • Četnost terapií a jejich frekvence je poté na fyzioterapeutovi. V jakých intervalech je například jeho manipulační zásah účinný a v jakých intervalech je schopen pozorovat změny a může tak pacienta/klienta posunout dále. Často se však nestává, že by mimo nemocniční či jiné intenzivní rehabilitační zařízení fyzioterapeut cvičil s klientem více než jednou týdně. Jak už ale z kontextu vyplývá, fyzioterapeut či jiný rehabilitační pracovník pouze klienta/pacienta doprovází a ukazuje mu cestu, vše se odvíjí od množství práce a cviku, který pacient provádí, když ho nikdo nevidí!
  • Klasická jednotka či sezení trvá až 60 minut, samozřejmě se dá domluvit na delších intervalech, v rámci léčby je vše velmi individuální.

  Kdo rehabilitace platí a kolik stojí?

  Jsou v podstatě dvě možnosti, jak se do rehabilitace, či podobné péče ponořit. 

  1. Jedna vede skrze vlastní peněženku, 
  2. druhá přes kasu pojišťovny.

  Samoplátce rehabilitace

  Pokud se rozhodnete, mluvme konkrétně o fyzioterapii, začít navštěvovat fyzioterapeuta, je cesta velmi snadná, stačí kontaktovat naší pobočku v Ostravě a domluvit si schůzku nebo terapii.

  Vhodné je také projít si ceník, jelikož jednotlivé terapie si pak platíme sami. Některé úkony jsou zahrnuty již v základní ceně terapie, ale některé (například tejpování – délka tejpu apod.) jsou již hrazeny navíc. Cena základní terapie se pohybuje klidně v rozmezí 500-1000 korun, dle odbornosti a konkrétního zařízení. Samozřejmě je výhodné si koupit většinou více sezení dopředu, jelikož potíže jsou málokdy vyřešitelné jedinou konzultací.

  Rehabilitaci platí pojišťovna

  Cesta přes pojišťovnu je samozřejmá pro úrazové stavy ale často i pro nejrůznější bolesti. 

  Poukaz o vyšetření fyzioterapeuta Vám může předepsat obvodní, praktický lékař ale také specialista (zde pouze v oblasti jeho odbornosti).

  Typy poukazů na rehabilitaci

  1. Rehabilitační poukaz FT:
   Čeká Vás cesta rovnou za fyzioterapeutem na lékařem předepsané procedury
  2. Rehabilitační poukaz K:
   nejprve navštívíte rehabilitačního doktora zvoleného pracoviště, ten Vám naordinuje procedury a teprve pak míříte k jejich výkonu.

  Většina procedur je hrazena pojišťovnou, nároky na správné předepsání jsou však vysoké a fyzioterapeut sám je měnit nemůže, tudíž Vás někdy může čekat lítačka z vrchu dolů.

  Četnost procedur hrazených rehabilitací pojišťovnou je také omezena, většinou se ale o Vás v daném rehabilitačním zařízení postarají a vše pohlídají, případně Vás upozorní.

  Rehabilitace v Ostravě

  Rehabilitační pomůcky, se kterými v Ostravě pracujeme

  V arsenálu terapeuta se většinou nachází řada nástrojů a pomůcek využitelných buďto pro samotné cvičení či jako součást terapie ke zmírnění projevů potíží, či urychlení hojení – regeneraci po úrazu.

  • THERABAND
   set odporových gum se širokou škálou odporu pro úpravu rehabilitačního cvičení.
  • BAŇKY
   baňkování a baňková masáž slouží ke zlepšení prokrvení a okysličení, tím i pro pročištění daných lokalit, uvolnění, zlepšení imunity a zkvalitnění spánku
  • KINESIOTAPE
   lepení „tejpů“ je dnes běžným doplňkem terapie, tape dodává mechanické nadzvižení kůže a podkoží, zároveň jde využít pro zafixování lepší postury, odstranění bolesti, otoků.
  • BOSU
   balanční podložka využitelná pro nejrůznější druhy cvičení.
  • SMÍŠKŮV ODPOROVÝ SYSTÉM
   elastická odporová lana nejen pro cvičení SM metody.
  • LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE
   největší přínos po využití extrémně nízkých teplot je v následném překrvení oblasti či organismu a tím urychlení regenerace.
  • CELKOVÁ KRYOTERAPIE
   největší přínos po využití extrémně nízkých teplot je v následném překrvení oblasti či organismu a tím urychlení regenerace.
  • RÁZOVÁ VLNA
   fokusovaná rázová vlna se využívá pro rozmělnění kalciovaných usazenin, analgezii, léčení úponových bolestí a spoustu dalších potíží.
  • RED LIGHT THERAPY
   panely s červeným a téměř infra červeným spektrem světla podporují funkci buněk. V kombinaci s terapií a správným životním stylem pak buňky lépe produkují energie a celkově se zlepší jejich metabolismus. Z toho vyplývá snížení zánětlivosti, zlepšení prokrvení, kvalitnější spánek.
  • COMPEX
   přístroj využívající elektrických výbojů k svalové stimulaci (aktivaci), posílení, odstranění únavy, regeneraci.
  • NORMATEC
   lymfodrenážní kompresní nohavice urychlující odvod laktátů a dalších látek a tím přispívající ke zrychlení regenerace.
  • ROCKBLADES
   instrumenty pro mobilizaci měkkých tkání, kůže, podkoží a fascií.