Neurac - RedCord Metoda Neurac je léčebnou metodou, která pracuje na principu neuromuskulární aktivace, díky…

Neurac - RedCord

Metoda Neurac je léčebnou metodou, která pracuje na principu neuromuskulární aktivace, díky které dochází k obnově funkčních pohybových vzorců. 

Cílem této metody je zapojení správných svalů ve správnou dobu a zejména ve správném objemu. Mimo jiné se touto metodou snažíme obnovit pohybové vzorce optimalizací neuromuskulární kontroly jednotlivých segmentů, čehož docílíme snížením nebo odstraněním bolesti, obnovením fyziologického rozsahu pohybu a spojením činnosti globálních i lokálních svalů. 

V metodě Neurac rozlišujeme dva základní přístupy: lokální nastavení a myofasciální zřetězení. 

  • Lokálním nastavením se zaměřujeme pouze na konkrétní problémový segment, třeba bolest v oblasti bederní páteře a jeho správné nastavení. Tímto přístupem pracujeme s lokálními stabilizátory segmentu a jsme schopni rychle pomoci pacientovi od bolesti. Myofasciální přístup volíme zejména u aktivních lidí či sportovců, kteří si jednostranným sportem nebo nevyváženou zátěží způsobili dysbalance na úrovni myofasciálních zřetězení. 

  • Myofasciální zřetězení rozlišujeme 3 - přední, zadní a boční, ve kterém bývá poměrně často hlavní problém. V rovině myofasciálních zřetězení mluvíme o globálních stabilizátorech, které charakterizuje zejména síla, rychlost a menší přesnost. Tyto svaly se podílejí na iniciaci pohybu a způsobují neideální centraci a nedostatečnou kontrolu segmentů ve fyziologickém postavení.

Neurac tak může opravdu pomoci v akutní fázi problému - zablokovaná záda, ústřel apod., ale také jako účinná forma prevence zranění u sportovců, nebo po úrazech, které chtě nechtě vždy vytvoří nějakou svalovou dysbalanci. V této metodě máme téměř neomezené možnosti modifikace jednotlivých cviků vedoucí k zacílení na konkrétní problém pacienta, tudíž je skvělým pomocníkem v terapii.