Mobilita kyčlí Nejdříve je třeba uvést, že kyčelní kloub je jedním z nejdůležitějších kloubů v lidském…

Mobilita kyčlí

Nejdříve je třeba uvést, že kyčelní kloub je jedním z nejdůležitějších kloubů v lidském těle z důvodu toho, že má zásadní vliv na lokomoci (Lokomoce člověka je schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti. Je zajištěna pomocí lokomočního systému, který je podsystémem pohybového systému, který zajišťuje a řídí aktivní přemístění živého organismu v daném prostoru a čase.).

Co to ta mobilita kyčlí vůbec je? Označuje to rozsah pohybu více jak 15ti svalů, které se nachází v oblasti pánve. Zdravá mobilita kyčlí je základní stavební jednotka pro správné provedení velké většiny pohybů. Nedostatečná mobilita často způsobuje spoustu problémů spojené s pohybovým aparátem a jeho fungováním.

Co způsobuje omezení mobility kyčlí neboli ztuhlos? Hlavní příčinou je dnešní sedavý způsob života, jelikož sezení po dlouhou dobu je hlavním viníkem zkracování kyčelních flexorů. Dále ke zkrácení těchto svalů dochází z přílišného přetěžování a vynechávání kompenzace, jako protahování, nebo třeba návštěva našeho Colliery Recovery, kde jsme schopní vám s tím pomoct .

Jako vše ostatní, se dá i mobilita trénovat. Dále tady dávám ukázku pozic, které pomáhají s rozvojem a zlepšení mobility kyčlí.:

  • Překážkový sed, ve kterém se s rovnými zády natahujete ve směru natažené dolní končetiny.
  • Protažení m. Piriformis v pozici leže na zádech, kdy si přeložíte jednu končetinu přes koleno druhé a tlačíte přeloženou končetinu v kaudálním směru, pokud protaženi v oblasti pánve necítíte, tak můžete chytit podpírající končetinu nad kolenem a přitáhnout směrem k sobě.
  • Pozice holuba, jednu nohu překřížíme tak, že v koleni máme prvý úhel idealně a končetinu zaklekneme, zase se snažíme vyhledávat protažení v oblasti pánve na straně končetiny, kterou máme pod sebou.

  • Další pozice je hluboký dřep, kdy jdete do pozice ‘‘ASS TO GRASS‘‘ a v pozici setrváte, jako dopomoc se můžete něčeho poblíž přidržet, nebo si vzít do rukou závaží, které vám pomůže s posunutím těžiště, kam potřebujete.