Flossband FLOSSBAND je další pomůcka, se kterou se v rámci Colliery RECOVERY můžete setkat. Jedná se o…

Flossband

FLOSSBAND je další pomůcka, se kterou se v rámci Colliery RECOVERY můžete setkat. Jedná se o elastickou pásku různé šířky a barvy, která slouží ke kompresi ošetřované tkáně. Tuto pásku můžeme použít k ošetření svalů, fascií, kloubů, nebo celých končetin. Principem metody flossing je chvilková komprese dané tkáně a její následné uvolnění. Dojde tedy ke stlačení všech struktur ošetřovaného místa, čímž se potlačí fungování receptorů bolesti a omezí se přívod krve. Ve fázi komprese se s postiženým segmentem pohybuje, čímž dochází k uvolnění i hluboce uložených fascií, které se od sebe oddělí a “promažou”. Po sejmutí pásky se uvolněná tkáň chová jako houba a nasaje novou krev a další tekutiny.

Účinky a indikace

  • mobilizace měkkých tkání
  • snížení bolesti
  • protažení a efektivní svalová regenerace
  • hydratace tkáně
  • rychlejší rekonvalescence po zraněních
  • rozrušení vazivových srůstů a jizev
  • mobilizace kloubů
  • zvětšení rozsahů v kloubu
  • eliminace a redukce bolesti