Animal FLOW Animal Flow je ve svém jádru systém, který spojuje propast mezi všemi ostatními fyzickými…

Animal FLOW

Animal Flow je ve svém jádru systém, který spojuje propast mezi všemi ostatními fyzickými praktikami, ve snaze o dříve neznámé úrovně fyzické zdatnosti. Je postavený na čtyřech pilířích: connection, performance, resilience a community.

1. Connection

Connection nebo-li propojením je myšlena schopnost docílit tzv. mindfulness, poznávání svého těla a pohybů s ním spojených a propriocepce,

která je důležitá pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla, průběhy některých reflexů těla atd.

2. Performance

Performance a.k.a. výkon, při pohledu na požadavky různých sportů, nebo aktvit, je na místě sledovat fyzické požadavky dané aktivity jsou potřeba.

Tyto potřebné atributy se daji popsat jako BIOMOTOR ABILITIES (biomotorické schopnosti). Na mysl Vám může padnout pár příkladů jako například

síla, rychlost, koordinace, vytrvalost, mobilita atd.

3. Resilience 

Resilience - na lidské tělo by se dalo nahlížet, jakož to na kompenzační a adaptační stroj, který se přizpůsobuje s ohledem na způsob života

a třeba i trávení volného času. Resilience nebo-li odolnost je schopnost vytrvat v zatížení, aniž by jsme se zranili, nebo došlo k jakékoli degradaci.

Resilience nebo-li odolnost je schopnost vytrvat v zatížení

4. Community

Community je v překladu do češtiny komunita, u čeho jistě není třeba vysvětlovat, o co se jedná :).

Struktura Animal flow je složena ze šesti komponentů:

1. Mobilizations - Mobilita.

2. Activations - Aktivace- nebo také probouzení těla, k tomu se často využívá poloha ''Beast'' nebo ''Crab''.

3. Form Specific Stretches - jsou to polohy během kterých protáhnete téměř celé tělo - zakládají se na zvířecích pozicích.

4. Traveling Forms - jsou to pohyby využívající zvířecí lokomoci (pohyb) (Ape, Beast, Crab,...)

5. Switches and Transitions - Toto jsou dynamické pohyby, které mohou být sloučené do nekonečných kombinací.

6. Flows - šestý komponent Flow označuje spojení všech předešlých komponentů.

ZÁVĚR

Lze shrnout jaké benefity toto komplexní specifické zatížení může přinášet, a to:

1. Zlepšení mobility, flexibility a stability

2. Zvýšení síly a vytrvalosti

3. Zlepšená koordinace pohybu a kreativita

4. Zábavu

Takže s chutí do toho :)

Pokud máte zájem o naučení těchto specifických pohybů rád vám s nimi pomůžu, stačí mne kontaktovat například na mém instagramu @patro